سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میثم کاویانی – کارشناس ارشد مدیریت مالی
محمود صمدی لرگانی – دکتری حسابداری
حمزه منتظری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

این پژوهش درپی این استکه آیا جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها معیار مناسبی وجود دارد تا سرمایه گذاران را درشناسایی فرصت های مطلوب سرمایه گذاری یاری نماید و مدیران به تصمیم گیری هایی که برای بنگاه اقتصادی ایجاد ارزش نماید علاقمند سازد؟ علت طرح این سوال این استکه درارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی معیارهای مختلفی ارایه شده است ازجمله این معیارها می توان به شاخصهای حسابداری و شاخصهای ارزش افزوده اشاره کرد لذا درراستای پاسخ به سوال پژوهش حاضر تعداد ۱۰ شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات دوره ۵ ساله ۸۹-۸۵ درمورد آنها قابل دسترسی بوده انتخاب گردیده است بدین منظور ۱۰ فرضیه تدوین شده است که هرفرضیه رابطه بین شاخصهای حسابداری و شاخصهای ارزش افزوده را درارتباط با بازده تعدیل شده بازار maR مورد آزمون قرار داده است نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین شاخصهای ارزش افزوده فقط ارزش افزوده بازار MVA و از بین شاخصهای حسابداری نرخ بازده دارایی ها ROA رابطه معناداری با بازده تعدیل شده بازار داشته اند.