سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سعید سعیدا اردکانی – استادیار دانشگاه یزد
سودابه محمودیان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی خاتم واحد یزد

چکیده:

سرمایه گذاران در داراییهای فیزیکی و مالی سرمایه گذاری می کنند. سرمایه گذاری در داراییهای مالی ازطریق خرید سهام، اوراق قرضه و … صورت می گیرد. زمانی که شخصی سهام شرکتی را خریداری میکند مالک شرکت شده و از مزایایی مثل سود تقسیمی، سود سهمی، افزایش قیمت سهام و … بهره مند می شود. شرکت ها معمولاً در پایان سال مالی دو تصمیم اساسی را اتخاذ می نمایند، نخست آنکه چه مقداراز سود باید بین سهامداران تقسیم شود و دوم چه مقدار از سود باید در شرکت سرمایه گذاری شود. هدف اغلب سرمایه گذاران و سهامداران عادی و حقیقی هم از خرید سهام شرکتها، دریافت هر چه بیشترسود سهام و افزایش ثروت می باشد. از اینرو به دنبال کسب اطلاعات در مورد نحوه سودآوری شرکت و چگونگی تقسیم سود در سالهای آتی می باشند. سؤال اساسی این است که آیا می توان با استفاده ازمحتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی، سودهای آتی شرکت را پیش بینی کرد؟ در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی و استفاده از آنها در پیش بینی سودهای آتی پرداخته است. برای این منظور با مطالعه دقیق ادبیات موضوع، دو فرضیه طراحی شده است