سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مازیار نوعی – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
مرضیه فدعمی – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

متفورمین یک داروی ضد دیایت اصلی از گروه بی گوانید است که در دیابت نوع ۲ از آن استفاده می شود . مزایا شناخته شده متفورمین عبارتند از: نرخ پایین مرگ و میر ناشی از علل قلبی و عروقی که در مقایسه با سایر داروهای خوراکی ضد دیابت باعث کاهش خطر مرگ قلبی عروقی و یا انفارکتوس میوکارد در بیماران مبتلا به چاقی و دیابت نوع ۲ می شود. در این تحقیق ما با روش های نظریه تابعی چگالی ) DFT ( و MP2 ، در فاز گاز و حلال های مختلفی را برای ساختار بهینه سازی شده را محاسبه کردیم )محاسبه SCRF (. سپس در ساختار مورد نظر اوربیتالهای پیوندی طبیعی ) NBO ( و پارامتر های NMR را توسط DFT و MP2 موردمطالعه قرار دادیم . آنالیز فرکانس Freq) ( و NMR نیز در سطوح DFT(B3LYP,BLYP) ودر حلالهای متفاوت در دمای ۲۹۸K و فشار ۱atm محاسبه شدند . برای محاسبات در روش های کوانتوم مکانیکی در این تحقیق و برای استفاده از نرم افزار گوسین ۹۸ از روشهای محاسباتی B3LYP,BLYP که از روشهای تابعیت چگالی هستند و همچنین روش MP2 استفاده شده است و از سه مجموعه پایه ۳-۲۱G*,6-31G,6-31G* استفاده شده است