سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رویا احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری گروه شیمی
طاهره یوسف زاد –
رضا فضایلی –
رضا سلیمانی –

چکیده:

در این مطالعه ابتدا ترکیب دارویی نیکوتین برروی فولرن قرار گرفته است و مشتقات هالوژنه ان در موقعیت نیتروژ« ۶۱ بهینه سازی شدند دراین پژوهش با استفاده از روشهای محاسبات آغازین میزان عدد اشغال الکترونها دربرخی پیوندهای داروی نیکوتین و مشتقات هالوژنی آن و ترکیب C60-Nicotine مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشان دهنده تغییر میزان عدد اشغال الکترونها در این پیوندهاست مطالعات نشان دهنده خاصیت الکترونخواهی زیاد فولرن است که الکترونهای پیوندها را به سمت خود می کشد و مقدار عدد اشغال الکترونه درناوحامل فولرنی دارو کم می شود کلیه محاسبات در سری پایه ۶-۳۱G و با روش هارتر فاکو درفازگازی صورت گرفته است.