سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پروانه نصیری – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
خدیجه کلاته – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
رویا احمدی –

چکیده:

با توجه به اینکه نانولوله بورونیترید به عنوان یک نانولوله غیرکربنی با ویژگیهای متفاوت نسبت به همتای کربنی خود م یتواند در سیستمهای بیولوژیکی مورد مطالعه قرارگیرد از طرف دیگر لیتیم به عنوان فلزی که برهمکنش نسبتا قوی با گروه های الکترون دهنده دارد به عنوان فلز کمپلکس شونده درنظر گرفته شده استدرسیستمهای بیولوژیکی نوکلئوتیدهای مهم در نوکلئیک اسیدها عبارتند از سیتوزین، آدنین تیمین گوانین و اوراسیل که دراین مطالعه باز آلی سیتوزین به عنوان مرکز فعال بهینه شده و برهمکنش آنن با نانولوله بورونیترید ۵۵ دوپ شده با لیتیم در فازگازی مورد بررسی قرارمیگیرد دراین پژوهش ابتدا بهینه سازی لیتیم سیتوزین نانولوله نانولولهدوپ شده با لیتیم قبل از برهمکنش در تراز محاسباتی b3lyp/6-31g با نرم افزار گوسین انجام می شود سپس برهمکنش سیتوزین با لیتیم بدون حضور نانولوله و در مرحله بعد با حضور نانولوله دوپ شده با لیتیم این برهمکنش مورد بررسی قرار میگیرد نتایج این برهمکنش ها براساس معادلات مکانیک کوانتومی درنرم افزارهای گوسین و به کمک اطلاعات موجود در پرونده های خروجی استخراج شده و با مقایسه نتایج و استدلال منطقی نتیجه گیری می شود