سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا وفایی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان
شرمین کریمی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان
سید یونس صالحی – کارشناسان مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان
مازیار بحیرایی – کارشناسان مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان

چکیده:

کاهش ذخایر انرژی های فسیلی و افزایش قیمت های نفت ومشتقات آن از یک طرف و افزایش آلودگی های زیست محیطی حاصل از احتراق آن ها از طرف دیگر باعث شده که بشر امروزدرجهت تولید ا نرژی های جایگزین که باعث کاهش آلودگی های زیست محیطی شده و دارای قیمت مناسب نیز باشد، تلا ش کند. بیودیزل می تواند به صورت ۱۰۰ % خالص یا به صورت مخلوط با سوخت دیزل مورد استفاده قرارگیرد . در این پژوهش دانه کنجد به عنوان یک ماده اولیه مناسب جهت تولید بیودیزل ا ت نخاب و پس از استخراج روغن و انجام واکنش ترانس استرکردن ویژگی های فیزیکی و شیمیایی بیودیزل و مخلوط ۲۰ درصد آن با سوخت دیزل با انجام آزمون های استاندارد سوخت مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتیجه های به دست آمده مخلوط ۲۰ درصد بهترین نتیجه ها را نسبت به بیودیزل خالص کنجد و سوخت دیزل خالص نشان داده و همه ویژگی های آن در محدوده مجاز استانداردهای ASTM D14214 و EN 6751 قرار دارد.