سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد عباسی – کارشناس ارشد دانشکده جغرافیا،دانشگاه تهران
سمیه ذهاب ناظوری – دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه تهران

چکیده:

از میان انواع مختلف اشکال فرسایش آبی فرسایش خندقی یکی از عوامل مهم و تهدید کننده تعادل منابع زیست محیطی و پایداری آن محسوب می شود بطوریکه این تهدیدها تنها محدوده به ایجاد تغییرات نابهنجار در منظر زمین تخریب اراضی و از بین رفتن خاک و عدم امکان فعالیت های کشاورزی و بهره برداری اقتصادی از عرصه های منابع طبیعی نمی شود بلکه با رخداد و گسترش این نوع فرسایش جاری شدن تندابها و سیل جابجایی حجم قابل توجهی از رسوبات و پیامدهای ناشی از آن و بالاخره غیرقابل استفاده شدن اراضی تشدید می شوند تخریب اراضی برهم خوردن منظر زمین و تعادل اکولوژیک و به مخاطره افتادن منابع زیستی دراین مناطق ا زجمله موارد دیگری است که لزوم تحقیق درباره ای فرسایش به ویژه فرسایش خندقی در اراضی استان قم را گریزناپذیر و الزامی می نماید به این منظور حوضه ابخیز زواریان در استان قم جهت انجام تحقیق انتخاب گردید. به منظور تهیه نقشه پراکنش فرسایش خندقی از عکسهای هوایی تصاویر ماهواره ای ETM+ و عملیات میدانی با استفاده از GPS استفاده گردید.