سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد واقفی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خلیج فارس
محمدحسین عظیمی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خلیج ف
آرش ادیب – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید چمرا

چکیده:

مطابق بند ج ماده ۱۷ قانون توسعه اقتصادی، ارزش آب باید در هر یک از حوزه های آبریز با لحاظ ارزش ذاتی وسرمایه گذاری برای بهره برداری، حفاظت و بازیافت در برنامه های بخش مصرف منظور گردد. تعیین قیمت تمام شدهی آب امری است اجتناب ناپذیر و از ضروریاتی است که در ابعاد مختلف از جمله تعیین تعرفه ها، کنترل و مدیریت هزینه ها و … می تواند مفید واقع گردد. در این مقاله ابتدا اهمیت و اهداف نرخ گذاری آب تشریح می شود. سپس روش های نرخ گذاری کارآمد و عادلانه آبمورد بحث قرار می گیرد و ضمن بررسی تحقیقات گذشته در این خصوص، در آخر پیشنهاداتی برای بهبود نظام نرخ گذاری آب ارائه می گردد