سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا جلیلی مقدم –
سیدرحمت الله پریچهر –
مریم جلیلی مقدم –

چکیده:

یکی از بزرگترین چالش های جامعه بشری، در دهه های اخیر،بحران غذا و مسئله امنیت و سلامت غذا است. افزایش جمعیت از یک طرف و محدودیت منابع اولیه تولید از طرف دیگر،باعث حرکت کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی صنعتی گردید هرچند در بسیاریاز محصولات عملکرد افزایش یافت ولی استفاده نامتعادل از سموم ومواد شیمیایی اثرات نا مطلوبی را بر سلامت مصرف کنندگان محصولات کشاورزی وهمچنین تبعات منفی زیست محیطی را بهمراه داشته است.یکی ازراههای برون رفت از وضعیت موجود پرداختن به کشاورزی ارگانیک میباشد، که به جای استفاده از مواد برون مزرعه ای بر نقش مدیریتی باغ تاکید دارد. دراین راستا یکی از راههای تولید محصول سالم اجرای عملیات خوب کشاورزیGAP) مدیریت بر تولید محصولات باغی درکلیه مراحل تولید می باشد . انار یکی از میوه های بومی و مهم در ایران می باشد که کشت و کار آن سابقه ای بسیار طولانی دارد. از طرفی ایران بیشترین میزان تولید وحجم صادرات انار را در دنیا داراست .بر اساس آخرین آمار موجود سطح زیر کشت انار حدود ۷۵۰۰۰ هکتار وتولید آن بالغ بر ۶۰۰۰۰۰ تن می باشد. . لذا با توجه به شرایط خاص تولید این محصول می توان فعالیتهای گسترده ای را برای حضور در تولید انار ارگانیک در جهان داشته باشیم. برای ایجاد اطمینان در مصرف کننده از تولید محصول به شیوه ارگانیک باید نوعی کنترل کیفیت وجود داشته باشد