سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تخصصی بیمه الکترونیکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا ایوبی مبرهن – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
محمدصادق زارع – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

یکی از مهمترین تکالیف نظارت بیمه، حمایت از بیمه گذاران بالفعل و بالقوه از طریق حفظ بازارهای بیمه کارآمد، منصفانه، ایمن و باثبات است، بطوریکه اینترنت نیز این فرض اصلی را تغییر نمی دهد. فروش بیمه از طریق اینترنت، فرصتهای کلاهبرداری بیمه ای، پول شویی و اشتباه در فروش محصولات بیمه ای را گسترش می دهد. اگر بیمه گذاران مطمئن نباشند که به اندازه کافی به این موضوعات پرداخته می شود، ممکن نیست به پتانسیل کامل اینترنت بعنوان کانالی برای توزیع محصولات بیمه جامه عمل پوشانده شود. این مقاله، محیطی را برای نظارت فعالیتهای بیمه در اینترنت بمنظور تضمین دسترسی بیمه گذاران، بیمه گران، واسطه ها و ناظران بیمه به اطلاعات مربوطه پیشنهاد می کند. به علت گسترش بسیار سریع تجارت الکترونیک، چارچوب نظارت فعالیتهای بیمه در اینترنت بایستی بطور مرتب بازبینی شوند