سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا شاکراردکانی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه صنعتی- معدنی زرند
محسن آروین – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم، بخش زمین شناسی

چکیده:

توده های نفوذی فلسیک پالئوسن تحتانی مجموعه گنج، بخشی از کمربند افیولیتی جازموریان یا مکران داخلی، در شمال-شمال شرق مجموعه گنج واقع در غرب منشور افزایشی مکران و گودال جازموریان و شرق گسل جیرفت رخنمون یافته اند. ترکیبسنگ شناختی توده های نفوذی فلسیک شامل کوارتزدیوریت، پلاژیوگرانیت، تونالیت، گرانودیوریت، مونزوگرانیت و آلبیت گرانیت است. بافت اصلی آنها گرانولار همسان تا غیرهمسان دانه است که همراه بافتهای دیگر نظیر میکروگرافیک، گرانوفیری،پوئی کیلیتیک و منطقه بندی می باشد. تجمع کانیایی آنها شامل پلاژیوکلاز، کوارتز، ارتوکلاز، میکروکلین، آمفیبول، بیوتیت واپاک است. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی توده های نفوذی فلسیک مجموعه گنج دارای ترکیب ترونجمیت تا تونالیت هستند و متعلق به سری ماگمایی ساب آلکالن با طبیعت کالکوآلکالن بوده و مشخصات گرانیتهای پرآلومینوس را نشان می دهند دیاگرامهای توصیفی عناصر کمیاب به همراه دیاگرام چند عنصره نرمالیز شده بر اساس گرانیتهای پشته های میان اقیانوسی توده های نفوذی فلسیک را در محدوده گرانیتهای مرتبط با قوس با تمایلی به سمت محدوده گرانیتهای پشته های میان اقیانوسی قرار میدهند. این مشخصات همراه با آنومالی منفی عناصرTa و Nb به عنوان شاهدی از شکل گیری توده های نفوذی فلسیک مجموعه گنج در یک محیط سوپراسابداکشن زون است