سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه شهسواری نسب – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند،گروه زمین شناسی
کیوان خاکسار – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم وجزءهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مریم ناز بهرام منش – استادیار دانشگاه آزاد تهران

چکیده:

در این کار تحقیقی سعی بر این شده است نمونه های ماکروفسیل کرتاسه فوقانی )ماستریشتین( را که در طول سالیان سال به وسییله محققیان ایرانی و خارجی برداشت شده است، از نواحی البرز ، زاگرس، کپه داغ، ایران مرکزی به صورت سیستماتیک مورد مطالعهقرار گیرد. هدف از انجام این مقاله طبقه بندی و مطالعات مربوط به بایوزوناسیون ماکروفسیل های ایران مرکزی و زاگری بیاختری است. سن منطقه مورد نظر سانتونین پیشین تاماستریشتین است ، به همین دلیل به سازند ایلام و گورپی نسبت داده می شود که منجر به شناسایی ۲۲ جنس و ۱۳ گونه شده است