سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم فروغی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه بیماری شنا
صدیقه محمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه گیاهپزشکی، بیماری شناس
زهرا تقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه بیماری شنا
فروغ حسن زادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه بیماری شنا

چکیده:

در این مطالعه رقابت تغذیه ای جدایه های قارچ Trichoderma harzianum شامل جدایه ی A، جدایه ی R و جدایه ی S در کشت متقابل با قارچ بیمارگر Fusarium solani عامل پوسیدگی خشک ریشه ی لوبیا مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، بلوک هایی از کشت های چهار روزه ی دو قارچ مورد نظر تهیه و در دو طرف محیط کشت حاوی PDA قرار داده شد. در بررسی های ماکروسکوپی تقابل جدایه های Trichoderma و Fusarium solani در فواصل زمانی ۷۲ و ۴۸ و ۲۴ ساعت مشخص شد که تمام جدایه های بکار رفته ی Trichoderma قادر به پیشروی روی میسلیوم F.solani بودند اما جدایه ی A بیشترین را در بازدارندگی از رشد میسلیوم قارچ بیماری زا داشته است. لازم به ذکر است که این مطالعه در اردیبهشت و خرداد ماه سال ۱۳۹۰ در آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز انجام گرفت.