سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سهراب دل انگیزان – گروه اقتصاد دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه
تارخ خدادادی – گروه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده:

این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی انجام گرفت و درآن وضعیت جمع آوری و دفع مواد زاید شهرستان کامیاران ازلحاظ اقتصادی مورد بررسی قرارگرفت جمع آوری داده ها از طریق مشاهده و مصاحبه با مسئولان وتکمیل چک لیست صورت گرفته است مطالعه نشان داد که وزن زباله تولیدی روزانه کامیاران ۴۱۰۰۰ کیلوگرم و سرانه تولید برابر ۷۸۸ گرم در روز به ازای هر نفر می باشد همچنین چگالی و رطوبت زباله های تولیدی به ترتیب ۳۸۹kg/m3 و ۵۵/۶% برآورد شد. هزینه لازم برای جمع آوری و دفع هر کیلوگرم زباله ۱۴۹/۴ ریال و هزینه لازم به ازای هر نفر ۴۳۰۵۸/۱ ریال برآورد گردید همچنین درصورت کمپوست کردن هزینهناشی از کمپوست هرکیلوگرم زباله برابر ۲۲۲ ریال است بررسی ها و مشاهدات نشان داد که جمع آوری و دفع نهایی فعلی پسماندهای شهر کامیاران نه تنها غیر بهداشتی است از نظر اقتصادی نیز غیرقابل صرفه است و بازیافت زباله از مبدا تولید وجود ندارد.