سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب حمیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ا
زهرا صادق پناهی – دانشجوی رشته مهندسی منابع طبیعی- شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشه

چکیده:

بخشی از ایران مناطق خشک و نیمه خشکی است که فاقد رودهای دائمی می باشد و منابع آن ها نیز به صورت پایدار نیست بنابراین قنات ها به کمک انسان ها آمده و زیستگاهی ر ا برای جمعیت ماهیان در حوضه های خ شک و کویری ایجاد نموده اند. قنات ها ذخایر بومی و ارزشمند ماهیان هستند که دارای گونه های بسیار شگفت انگیز و با اهمیت می باشند. این منابع و چاله های آبی به دلیل جدا افتادگی خود در گستره مناطق بیابانی می توانند تنوع زیستی گونه ها یا زیرگونه ها را در سطح محلی افزایش دهند و به غنای آبزیان بومی کشورکمک شایان توجهی نماینددر این مقاله ۲ گونه از ماهیانی که در این قنا ت ها هستند تحت عنوان سیاه ماهی Capoeta fusca و گار Garra rossica متعلق به خانواده کپورماهیان CYPRINIDAE) معرفی گردیده اند. سیاه ماهی Capoeta fusca تنها از شرق ایران گزارش شده است و از نظر ارزش و حفظ ذخایر بومی کشور ایران اهمیت دارد.