سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن شمسی – عضو هیات علمی گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه ش
مینا رستمی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی

چکیده:

در این تحقیق مجموعه ای از ماشینهائی که برای سرویس دهی به درخت خرما طراحی و یا ساخته شده اند مرور شده اند. این تحقیق نشان می دهد که سازندگان زیادی به مکانیزه کردن برداشت و سرویس دهی درخت خرما همت گماشته اند. در حال حاضر نزدیک به تمامی محصول خرما در کشورهای مادر به صورت دستی برداشت می شود. در بعضی از نقاط به دلیل گرانی کارگر و خطرات ناشی از صعود کارگر خرما بردرخت مانده و خشک می شود. آینده کشت و توسعه خرما در گروه روی آوردن به مکانیزاسیون برداشت و سرویس دهی به درخت خرما است.