سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه عزیزنیا – گروهعلوم و صنایع غذای دانشگاه آزادشوشتر
صابر زارعی –
رحیم فلاحی –
علیرضا معمارزاده –

چکیده:

اشرشیا کلی به عنوان عضور خانواده انتروپاکتریاسه بوده و درروده انسان و حیوانات خونگرم یافت میشود باتوجه به بیماریهای خاصی که توسط انواع بیماریزای اشرشیاکلی درانسان ایجاد میشود رعایت بهداشت درماده غذایی با هدف کنترل و پیشگیری این بیماریها ضروری به نظر می رسد دراین مطالعه به منظور بررسی الودگی ماست موسیر شهرستان شوشتر به اشرشیاکلی تعداد ۵۰ نمونه ماست موسیر ازفروشگاه های شهرستان شوشتر بطور تصادفی جمع آوری شد و نمونه ها از نظرشمارش کلی فرم تست تاییدی و جستجو شناسایی اشرشیاکلی مورد بررسی قرارگرفتند ازمایشات انجام شده نشان دادند که ۲۲نمونه ۴۴درصد دارای کلیفرم بیش ازحدمجاز بوده و ازتمام ۲۲نمونه نیز اشرشیاکلی جداگردید.