سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد کریمی – دکترای زمین شناسی اقتصادی، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سمیه فرهمند – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

کانسار مارن چشمه مراد در ۵ کیلومتری شرق اهرم واقع شده است و تا مرکز استان بوشهر ۵۸ کیلومترفاصله دارد. از نظر واحدهای ساختمانی – رسوبی سرزمین ایران، منطقه مورد مطالعه درپهنه زاگرس چین خورده ( زاگرس خارجی ) با روند شمال غرب – جنوب شرق می باشد. از نظر ساختمانی منطقه مورد مطالعه در سازند میشان واقع در تاقدیس کشیده موند قرار گرفته است و هم چنین این محدوده را می توان قسمتی از پلاک و دامنه غربی تاقدیس خورموج دانست. در منطقه سه نوع مارن وجود دارد، که شامل مارن سبز، مارن قرمز و مارن آهکی می باشد.مارن های سبز و قرمز در قسمت های مختلف کانسار به صورت پراکنده و متناوب دیده می شوند.به دلیل گسترش مارن ها در سطح استان بوشهر و به دلیل کمبود آجر در سطح استان و تامین آن ازاستان های همجوار، مارن این منطقه مورد مطالعه قرار گرفت . با مقایسه تجزیه های مارن منطقه با تجزیه های آجر دوشین اصفهان و آجر کازرون و مقایسه با حد استاندارد آجر در ایران این نتیجه گیری حاصل شد که مارن منطقه چشمه مرادبه دلیل داشتنAl2O3, CaO, fe2O3 در حداستاندارد وSiO2 کمتر از حد استاندارد وSO3 در حد آجر های توکار، شرایط مناسبی جهت ماده اولیه تولید آجر دارد.