سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه بیرجند
علیرضا پورخباز – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست، دانشگاه بیرجند
محمدرضا رضایی – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست، دانشگاه بیرجند

چکیده:

آلودگی خاک به فلزات سنگین خطرات زیست محیطی زیادی را به دنبال دارد. متاسفانه در سال های اخیر توسعۀ صنایع و کارخانجات مختلف در سواحل خلیج فارس به دلیل سهولت دسترسی به آب دریا مشکلات متعددی را برای سلامت و بهداشت عمومی ایجاد نموده و بوم سازگان های موجود در این ناحیه را با مخاطرات جدی مواجه ساخته است. یکی از مهم ترین این بوم سازگان ها ذخیره گاه زیست کره حرا می باشد که به عنوان بزرگ ترین جامعۀ مانگرویی کشور در حدفاصل قشم و بندر خمیر قرار گرفته و به دلیل رشد شدید صنایع مختلف در شهرک صنعتی غرب بندرعباس در دهۀ گذشته با خطرات بالقوه مواجه گردیده است. هدف از این تحقیق بررسی غلظت دو فلز روی و مس در رسوبات سطحی ذخیره گاه زیست کره حرا و مقایسۀ مقادیر بدست آمده با حد استاندارد این دو فلز در پوستۀ زمین و رسوبات جهانی است. نتایج بدست آمده نشان داد که در تمامی ۷ ایستگاه و در هر دو فصل تابستان و زمستان غلظت این دو فلز از استانداردهای موجود برای آن ها کمتر بوده و این دو فلز با غلظت موجود نمی توانند خطرات بالقوه ای برای زیستمندان این بو سازگان حیاتی ایجاد نمایند