سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین جعفرقلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
هادی تره باری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست،دانشگاه تهران)

چکیده:

یکی از روشهای مؤثر و کاربردی در پاک سازی خاک های آلوده به مواد آلی فرار (VOCs) و نیمه فرار (Semi VOCs ) روش استخراج بخارات آلاینده ها (soil vaper extraction) می باشد. استفاده از این روش با توجه به شرایط محل مورد استفاده مانند سطح آب زیر زمینی، درجه اشباع خاک و یا جنس خاک منطقه، می تواند همراه با استفاده از مؤلفه های کمکی همچون چاه های تزریق و ورودی غیر فعال، پمپ های پایین برنده آب و یا عایق بندی سطح خاک مؤثرتر باشد. همچنین جهت افزایش کارایی فرآیند پاک سازی از روشهای کمکی که قابل ترکیب با روش استخراج بخارات می باشد نیز می توان استفاده نمود. مهمترین روشهای کمکی عبارتند از : تزریق هوا ،تجزیه بیولوژیکی ،ایجاد شکاف هیدرولیکی در زمین و گرم نمودن ذرات خاک که توسط امواج رادیویی و یا از طریق ایجاد مقاومت الکتریکی در زمین و همچنین با استفاده از تزریق هوای گرم صورت می پذیرد . در این مقاله هر یک از این روشها به همراه تأثیرات و نیز چگونگی استفاده از آنها مورد بررسی قرار می گیرد.