سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غزال سوره بومه – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معماری،دانشگاه آزاداسلامی واحد سنندج

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی فاکتورهای تأثیرگذار در تحلیل هویت شهری با رویکردی ویژه بر شهرهای ایرانی است. از آنجایی که هویت از مجموعه صفات و مشخصاتی است که باعث «تشخیص» یک فرد یا اجتماع از افراد وجوامع دیگر می شود، شهر نیز به تبعیت از این معیار شخصیت یافته و مستقل می گردد. مقوله هویت شهری از حمله مقولاتی است که ه جهت نقشی که در شناخت افراد، اشیا، اجتماعات و مکان ها دارد، حائز اهمیت فراوان است. در دوران اخیر بحران هویت شهری به صورت نگران کننده ای احساس می گردد شهرها و فضاهای شهری در گذشته از استقلال، شخصیت و هویت ویژه ای برخوردار بودند، در حالیکه آنچه در اغلب شهرهای کنونی در ذهن مردم شکل می گیرد جز مجموعه ای از ساختمانهای بلند، خیابانها، ادارات و پارکها نیست که در نتیجه آن تعلق خاطر به این فضاها به مرور کمتر و کمتر می شود. عدم خلق فضاهای مناسب شهری همچون محلات مسکونی، خیابانها، ادارات و پارکها ضرورت انجام چنین مطالعاتی را فراهم می آورد. نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری مطالعات برمبنای مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است. و در نهایت ارائه راهکارها و شاخصه های تحلیلی مولفه های هویت می پردازد.