سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

راضیه محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان- عضو هیات علمی واحد آشتیان
زهره واضحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان- کارشناس حوزه پژوهشی واحد آشتیان

چکیده:

در بخش جنوب و غرب شیراز حوضه آبریز مهارلو قرارگرفته و شامل واحدهای هیدرولوژیکی مختلفی است حوضه مهارلو حوضه بسته ای است که دریاچه شور مهارلو در مرکز آن واقع شده است. این حوضه که در قسمت مرکزی استان فارس واقع گردیده مساحتی حدود ۴۰۰۰ کیلومتر مربع را شامل می شود. از دیدگاه زمین شناسی این حوضه در واقع بخشی از کمربند چین خورده زاگرس با امتداد شمال غرب- جنوب شرق می باشد و مکانیسم چین خوردگی آن را به فورانش و به زیر کشیده شدن صفحه عربی نسبت می دهند. بیشتر تاقدیس و ناودیس های آن از سنگ های دوران سنوزوئیک شکل یافته و برخی از ساختمان های زمین شناسی در منظقه مورد مطالعه از آبرفت پوشیده شده اند. از قدیم به جدید سازنده های ساچون، پورپی، آسماری جهرم، رازک، آغاجاری و کنگلومرای بختیاری سیستم هیدرولوژی حوضه را تشکیل می دهند. وجود کنگومرا و آهک های کارستی سفره های آب زیرزمینی مناسبی را بوجود آورده است. سیستم هیدرولوژی حوضه مرکب از هشت زون تاقدیسی کربناته دو زون کنگلومرایی ناودیسی و سه دشت آبرفتی است