سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا عظیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانش
ایمان پورخیز – کارشناس آبیاری و زهکشی، سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران.

چکیده:

برنج از قدیمی ترین گیاهانی است که پس از گندم بیشترین سطح زیر کشت اراضی کشاورزی را در جهان به خود اختصاص داده است، از طرفی با توجه به الگوی مصرف، مهمترین ماده غذایی انرژی زا می باشد. سطح زیر کشت برنج در استان مازندران حدود ۲۲۲ هزار هکتار با متوسط تولید شلتوک ۵هزارو ۶۰۰ کیلوگرم در هکتار می باشد. با توجه به مصرف سرانه سالانه برنج در استان مازندران (برای هر نفر ۴۰ کیلوگرم) مازاد برنج سفید تولیدشده دراین استان سالانه حدود ۴۵۰ هزار تن می باشد که به سایر استان های کشور صادرمی شود. افزایش هزینه های تولید، بالارفتن قیمت جهانی برنج ، همچنین ضرورت تامین مواد غذایی مورد نیاز جامعه در داخل کشور(افزایش ضریب خودکفایی)، لزوم افزایش تولید در رابطه با این محصول بیش از پیش نمایان می سازد. در ۲۰ درصد بیشتر از ارقام اصلاح شده – این راستا و بر اساس مطالعات انجام شده بعلت پدیده هتروزیس عملکرد ارقام هیبرید ۳۰ ۴۶ درصد نسبت به ارقام بومی برتری نشان داده است. میزان بذر برای کشت یک هکتار برنج هیبرید تنها ۲۰ – (اینبرد) و ۵۰ ۶۰ کلیوگرم بذر برای ارقام اصلاح شده و مصرف می شود . این تکنولوژی نه تنها در افزایش عملکرد و – کیلوگرم در مقابل ۱۰۰ افزایش درآمد کشاورزان موثر است بلکه فرصت های شغلی قابل توجه ای از طریق تولید بذر برای کارشناسان و کشاورزان فراهم می کند.