سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سامان زرساو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
اصغر وطنی اسکوئی – دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

سیستم قابهای مهاربندی شده برون محور فولادی از سیستمهای موثر جهت مقاومسازی لرزهای، جهت ارضاء سختی و شکلپذیری لازمه در آئیننامهها میباشند. متأسفانه مشاهده میشود در بسیاری از پروژههای اجرا شده در کشور، توصیههای آئیننامهها در مورد کنترل طول تیر پیوند رعایت نمیشود و معمولاً اجرای اینگونه مهاربندها در قابهای خارجی ساختمان با کاستیهای اجرائی فراوانی همراه است. در این مطالعه ابتدا علت بروز اینگونه اجراهای ضعیف مورد بررسی قرار گرفته است، سپس راهحلی جهت جلوگیری از بروز اینگونه اجراها پیشنهاد میشود که شامل انتقال مهاربندهای برون محور از قابهای خارجی ساختمان به قاب- های داخلی و بکار بردن مهاربندهای برون محور با تیر پیوند کنار دهانه میباشد. در ادامه مطالعه، به بررسی مزایا و مشکلات طرح پیشنهادی پرداخته شده و مقایسه رفتاری و وزنی بین دو ساختمان با پلان معماری یکسان و آرایش مهاربندی متفاوت در قابهای داخلی و خارجی ساختمان انجام شده است. مدلسازی در محیط نرم افزارSAP تحت بار زلزله استاتیکی معادل، صورت گرفته است، همچنین نگاهی اجمالی به اتصالات تیر پیوند به ستون روز دنیا میشود. نتایج حاوی این مطلب میباشد که میتوان با انتقال مهاربندهای برون محور به قاب-های داخلی ساختمان و استفاده از تیرهای پیوند کنار دهانه با اتصالات مناسب تیر پیوند به ستون، انتظار اجرا- های بهتر و رفتار لرزهای مناسب اینگونه قابها را داشت.