سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زینب ملکی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
محمود الماسیان – استاد یار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
محسن پورکرمانی – مدیرگروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
رضا زارعی سهامیه – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه لرستان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در کمربند چین خورده- رانده زاگرس و پیرامون شهر خرم آباد و در محدوده طول جغرافیایی ۰۰ ۴۸ درجه و ۴۵ دقیقه و ۴۸ درجه و عرض جغرافیایی ۱۲ و۳۳درجه و ۴۵ ۳۳ درجه واقع شده است. با نگاه به مراکز جمعیتی فراوان در منطقه از جمله شهر خرم آباد (مرکز استان لرستان )و شهرهای پیرامون، و نیز گسترش مراکز اقتصادی و صنعتی در سطح منطقه پژوهش های علمی و برآورد توانایی مخاطرات طبیعی از جمله لرزه خیزی ضروری به نظر می آید. به این منظور با کمک نقشه های زمین ساختی و لرزه زمین ساختی منطقه ، مطالعات میدانی و کتابخانه ای ،استفاده از نرم افزار های مرتبط مانندRS و GIS بازدید های صحرایی و ….در منطقه ای به شعاع ۱۰۰ کیلومتر از خرم آباد مطالعات صورت گرفته است. در این تحقیق کانون ها و ساختارهای مهم لرزه ای مشخص شده اند.و در نهایت توان لرزه زایی هر یک محاسبه شده است