سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهار رضایی نهال – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
مهدی زارع – دانشیار زلزله شناسی مهندسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهند
منوچهر قرشی – دکترای تکتونیک
رضا نوزعیم – دانشجوی دکتری تکتونیک

چکیده:

جهت بررسی لرزه خیزی منطقه و تبیین ارتباط آن با فعالیت های آتشفشانی دماو ند با درنظر گرفتن کارهای تقریبا مشابه انجام شده با موضوع مورد نظر ما در دنیا نیازبه بررسی پارامترهای لرزه خیزی منطقه در زمان هررخداد آتشفشانی ودر کل بازه زمانی مورد بررسی داشتیم که پس از جمع آوری و تدوین کاتالوگ لرزه ای مناسب منطقه و همچنین جمع آوری و تدوین کاتالوگ رخدادهای آتشفشانی آن از سایتها و مراکز معتبر ثبت لرزشها و رخدادهای اتشفشانی و … در دنیا و تلفیق دیتاهای لرزه ای با کمک فرمولهای معتبر موجوددر این خصوص به محاسبه پارامترهای لرزه خیزی منطقه در زمان رخداد هر واقع آتشفشانی پرداختیم. پس از آن ب مقایسه و تحلیل این پارامترها به اخذ نتیجه نائل شدیم که البته با توجه به کمبود اطلاعات پایه ای جهت مطالعه و اخذ نتایج دقیقتر و نیزا نجام نشدن مطالعات پایش فعالیت های آتشفشانی در منطقه نیاز به بررسی های بیشتری دراین خصوص وجود دارد.