سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید احسان پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
کیاچهر بهفرنیا – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان ایران

چکیده:

در این مقاله رفتار جانبی سیستم قاب فولادی سبک LSF مورد بررسی قرارگرفته است به این منظور تعدادی پانیل های ساخته شده از مقاطع سرد نورد شده توسط برنامه SAP2000 مدلسازی شده نمودارهای پوش آور آن مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و ضریب شکل پذیری و ضریب مقاومت افزون در آنها مقایسه شده است نتایج ارائه شده در این بررسی نشان میدهد که سیستم LSF تحت بارهای جانبی دارای رفتاری مطلوب و شکل پذیر می باشد.