سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

یاسر شجاع شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله
مرتضی حسینعلی بیگی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی
زهرا تبریزیان – دانشجوی دکتری سازه
سمیرا کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

یکی از مخرب ترین بلایای طبیعی زلزله بودهکه سالانه درنقاط مختلف دنیا به وقوع می پیوندد و خسارت متعددی درساختمان ها وتجهیزات حمل و نقل ایجاد می کند با بررسی خسارات به وقوع پیوسته درزلزله های گذشته به طور کلی می توان آسیب دیدگی پلهای تخریب شده را به دو دسته تقسیم بندی نمود خسارت ناشی از نواقص سازه ای خسارت ناشی از نزدیکی به گسل درموردمساله اول با توجه به بررسی های انجام شده روی زلزله های اخیر نواقص سازه ای با اصلاحات آیین نامه های پوشش داده شده است ولی درمورد مساله دوم با توجه به تغییر مکانهای ایجاد شده درشرایط نزدیک به گسل ضوابط خاصی ارایه نشده است دراین تحقیق به بررسی تاثیرات شرایط نزدیک به گسل برروی عرشه پل ها پرداخته شده است و درنهایت نتایج حاکی از آن است که اثر مولفه قائم زلزله های نزدیک گسل که یکی از خصوصیات اصلی زلزله های نزدیک گسل می باشد تاثیرات شدیدی روی رفتار سازه دارد و بایستی درنظرگرفتن این اثرات تمهیداتی لحاظ گردد.