سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زینب ملکی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
محمود الماسیان – استاد یار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
رضا زارعی سهامیه – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه لرستان
محسن پورکرمانی – مدیرگروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در زون چین خورده و رانده شده زاگرس قرار دارد . زون زاگرس به دلیل فشار ناشی ازصفحه عربی دارای چین های بسیاری است . در این مقاله با توجه به تصاویر ماهواره ای ، نقشه های زمین شناسی و کارهای صحرایی به بررسی تاقدیس های استان لرستان پرداخته شده است . با توجه به بررسی های صورت گرفته در میان تاقدیس های بیشمار منطقه ۱۰ نمونه به عنوان تاقدیس پویا و لرزه زای دارای اهمیت شناسایی شد که در زیر به معرفی آنها پرداخته شده است . در آخر با توجه به روابط نوروزی و اسمیت بیشینه لرزه زایی آنها محاسبه شده است