سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامدرضا وفا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه تبریز
محمد خیام – دانشجوی دکتری مهندسی سازه، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سدهای بتن غلتکیRCC)و سدهای سنگریزه ایCFR) به دلیل داشتن فواید اقتصادی بالقوه قابل توجه ، جایگزین های با دوامی برای سدهای بتنی معمول و سدهای خاکی شده اند. از آنجاییکه ویژگیهای زلزله ای سدهای نوین کاملا شناخته شده نیست، ریسکهایی را نیز در پی خواهندداشت، در این پژوهش یک ارزیابی کیفی از عملکرد لرزه ای سدها تحت لرزه های شدید زمین ارائه و مشکلات احتمالی و نواقص آنها مورد بحث قرار میگیرد، بنابراین، انتظار میرود سدهایRCCبسیار مشابه به سدهای بتنی معمول عمل کنند، ولی در مورد سدهایCFR یرخی جنبه های مربوط به بدنه سد نیاز به تحقیق و رسیدگی بیشتری دارند