سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهروز مشهدی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندس یخودرو
امیرحسن کاکایی –
بهروز دلفانیان –

چکیده:

بررسی رفتار یک موتوراحتراق داخلی درپاسخ به تغییرناگهانی شرایط عملکردی ان ازنظر مصرف سوخت میزان الایندگی ها و راحتی راننده بسیارحائز اهمیت است وقتی شرایط عملکردی تغییر کند موتور بصورت لحظه ای به تغییرات واکنش نشان نمیدهد بلکه شروع تغییررفتار موتور با یک لختی یا تاخیر زمانی همراه است دراین تحقیق با مدلسازی موتور XU7 JP4/L3 درنرم افزار GT- Power وانجام تست های حالت گذرا براثر تغییر پله ای میزان بازشدگی دریچه ی گاز لختی این موتور درپاسخ به تغییر شرایط مورد بررسی قرارگرفته است نتایج حاکی از این است که این لختی بطور عمده تابعی از دورموتور است و به میزان بازشدگی دریچه ی گاز وابسته نیست با افزایش دورموتور مقدارلختی به صورت نمایی کاهش می یابد به علاوه با برازش منحنی تغییر مقدار لختی معادله ی جبری مربوط به ان نیز ارایه شده است.