سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند کر
روح اله قره چاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند کر
سروش میرزاقراچه – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند کر

چکیده:

رسوبات سولفاته از اجزای مهم بسیاری از میادین نفتی می باشد و معمولا پوش سنگ مخازن هیدروکربنی را تشکیل می دهد دراین مطالعه رسوبات سولفاته در پوش سنگ میدان نفتی اغاجاری مورد ارزیابی قرارگرفته است. دراین میدان بخش ۱ سازند گچساران با ضخامت متوسط ۵۰ متر و سنگ شناسی انیدریت مارن، اهک و شیل بیتومینه بعنوان پوش سنگ در نظر گرفته می شود مقاطع نازک میکروسکپی، Gamma ray , sonic این مطالعه روشهای زیر بکارگرفته شده است: نمودارهای چاه پیمایی و ایزوتوپ کربن، با توجه به ستون لیتواستراتیگرافی ترسیم شده SEM-EDS میکروسکپ الکترونی مجهز به سیستم تجزیه عنصر ی برای کل میدان ۷ تا ۸ واحدمجزای انیدریتی با ضخامت متفاوت در داخل پوش سنگ شناسایی شد رسوبات انیدریتی دراین واحدها ضربدری، انترالیتیک و بلوکی در تعیین Lath دارای تنوع بافتی و فابریکی زیادی میباشند که پاره ای از آنها مثل بافت ندولی، نازک محیط رسوبگذاری و بررسی تغییرات آنها در طی تدفین بکار برده می شود.مهمترین فرایندهای دیاژنزی رسوبافت سولفاته در میدان در افقهای ۱۳c نفتی اغاجاری عبارتند از: انیدریتزایی، سیمانی شدن ، تبلور دوباره، تراکم و جانشینی . مطالعه ایزوتوپ کربن ۲۰% – را نشان میدهد. ادههای لیتولوژیکی، پتروگرافی، و مطالعات ایزوتوپی کربن دلالت کربناته همراه لایه های انیدریتی مقدار بر محیط رسوبگذاری حد واسط مردابی یا سبخایی دارد.