سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی رستم نژاد – دانشگاه هرمزگان، گروه زمین شناسی
افشین هاشمی – دانشگاه هرمزگان، گروه زمین شناسی
فریبا نیکبخت – دانشگاه هرمزگان، گروه زمین شناسی

چکیده:

توالی سازنده بهرام در ارتبافاعات اطراف شهر چترود در شمال استان کرمان دارای لایه های فسفریت دار می باشد. سازند بهرام در این گستره دارای سن دونین میانی تا بالایی است، که معادل با سازند فسفات دار جیرود در البرز مرکزی می باشد. بررسی لایه های فسفریت دار با استفاده از مقاطع نازک و آنالیز شیمیایی نشان می دهد که فسفریت به صورت سیمان و در بعضی لایه ها به صورت دانه های پلت مانند مشاهده می شود. میانگین مقدار( P(2)O(5 لایه های فسفریت دار در سازنده بهرام در گستره مورد مطالعه به طور میانگین ۱۸/۰۳ درصد به دست آمده است. به نظر می رسد ک ه فسفریت های سازند بهرام در این گستره، در اثر جریان های بالا آمدگی (up weling) آب تشکیل شده اند.