سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صابر حمزه پور – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه ارومیه
جواد بهمنش – استادیاران گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
بایرامعلی محمدنژاد –

چکیده:

نیمرخ حرارتی کنترل کننده بسیاری ازفرآیندهای بوم شناختی و شیمیایی در مخازن و رودخانه ها است. لایه بندی حرارتی در دریاچه سدها یکی ازعوامل عمده افت کیفیت آب ذخیره شده وازعوامل افزایش هزینه های برداشت و تصفیه آب میباشد. دراین مقاله با استفاده ازداده های کمیوکیفی جمع آوری شده، وضعیت رژیم حرارتی وکیفی مخزن سد مارون مورد بررسی قرارگرفته است. برای شبیه سازی این پدیده از مدل ریاضیدو بعدی CE -QUAL-W استفاده شده است. نتایج شبیه سازی مخزن سد حاکی از وجود لایه بندی حرارتی تابستانه و به تبع آن لایه بندی کیفی مخزن سد مارون میباشد