سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رسولی سرابی – مدرس آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز
شاهین فتحی ملک کیان – مدرس آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز

چکیده:

از جمله مهمترین مسائل مطرح در پروژه های عمرانی، بحث هزینه تمام شده مصالح و فعالیت های ساختمانمی باشد. نظر به لزوم آشنایی با نحوه برآورد قیمت تمام شده هر فعالیت ساختمانی جهت ارائه قیمت یا مقایسه باقیمت فهرست بها، در این مقاله ضمن معرفی مرجع قیمت گذاری فعالیت های فهرست بهایی و اهمیت تجزیه بهایعملیات های بتن ریزی، نحوه استخراج قیمت تمام شده واقعی جزئیات این عملیات مورد بررسی قرار می گیرد تابتواند ضمن بیان قیمت تمام شده هر فعالیت در بازار کار امکان مقایسه آن با قیمت های فهرست بهایی را جهتارائه قیمت مناسب پیشنهادی برای هر پروژه در مناقصات فراهم آورد.