سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدوحید شاهرخی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آبا
احمد احمدی خلجی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آبا
روح انگیز کشوری – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آبا
طاهر فرهادی نژ ا د – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

هدف از مطالعه، بررسی خصوصیات زمین شناسی قیرهای طبیعی منطقه کوهدشت واقع در استان لرستان است. این ناحیه از دیدگاه زمین شناسی عمومی بخشی از زون زاگرس چین خورده به شمار می رود. در ناحیه مورد مطالعه چندین معدن، کانسار و اندیس قیر طبیعی وجود دارد که مهمترین آنها با توجه به اقتصادی بودن و از لحاظ درصد کربن معدن اولاد قباد ۶(OL6)، معدن چم آستان (CA) دارای کیفیت بسیار خوب با ۶۸ تا ۷۵ درصد کربن جزء مناطق قیردار مستعد و همچنین معدن کنار رودخانه کاکیزه (KK) و معدن چم قلعه (CH) با ۷۰ درصد کربن دارای کیفیت خوب و جزء مناطق قیردار مناسب رده بندی می شوند.