سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عبدالرضا دباغ – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا ، دانشگاه هرمزگان،
احسان کامرانی – معاونت پژوهشی دانشگاه هرمزگان، دانشگاه هرمزگان
محمدرضا طاهری زاده – بخش اکولوژی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس، بندرعباس

چکیده:

از میان فاکتور هایی که باعث ایجاد تکامل رفتار سوشال مونوگامی می شود ، انتخاب و محافظت از جفت به مدت طولانی از ماده ها تحت عنوان مشارکت در قلمرو طلبی است . تعدادی از تاکسا های مونوگاموس ، قلمروطلب هستند که جفت یک قلمرو را انتخاب می کندAlpheus جنسی سوشال مونوگاموس و قلمرو طلب است و در نقب های ایجاد شده ، یا با میزبان و همراه با ماده هایی که مراقبت از زاده ها را برعهده دارند، زندگی می کنند .در این پژوهش ما دفاع و حمایت از قلمرو را که فاکتور هایی است ک ه منجر به بوجود آمدن رفتار سوشال مونوگامی می شودرا درAlpheus lobidens مورد مطالعه قرار دادیم. آزمایشات محافظت و دفاع از قلمرو نشان می دهد که نر ها به اندازه ماده ها در دور کردن مزاحم از نقب یا لانه نقش داشتند