سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیف اله سعدالدین – استادیار، دانشگاه سمنان ، گروه مهندسی مکانیک
محمد شریعت – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی مکانی
رضا مختاری موغاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان ، گروه مهندسی مکانیک
محمود خوجم لی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان ، گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل موثر در انتخاب سیال نانو، پایداری ذرات موجود در این سیالات در تبادل حرارت بوسیله سیستم های مبدل حرارتی می باشد. سرعت رسوب ذرات نانو در سیال پایه به شدت، به شعاع این ذرات بستگی دارد. بنابراین می بایستی نحوه توزیع این ذرات، با توجه به همه پارامترهای موثر بر توزیع آن ها، مورد بررسی قرارگیرد. در این بررسی اثرات افزایش قطر ذرات نانو بر روی پارامترهای حرارتی و هیدرودینامیکی جریان در یک لوله بیضوی با نسبت منظریAR =0.75 بصورت عددی با استفاده از مدل مخلوط مورد بررسی قرار می گیرد. در این بررسی، تمام خواص فیزیکی به غیر از تغییرات چگالی سیال نانو، که با استفاده از فرض بوزینسک تقریب زده می شود، ثابت در نظر گرفته شده اند. شبیه سازی عددی انجام شده روی یک محدوده گسترده از رینولدز و ریچاردسون انجام شده است. اما در اینجا نتایج برای عدد رینولدز ۳۰۰ و عدد ریچاردسون ۱ و کسر حجمی ۲% برای ذرات به قطرهای ۳۶ ،۲۸ ،۱۳ و ۷۲ نانومتر ارائه شده است. با افزایش قطر ذرات نانو مشاهده شد که عدد ناسلت کاهشمی یابد. همچنین تمرکز نانو ذرات در دیواره های پایینی و جانبی لوله افزایش می یابد.