سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم محبوب پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، باشگاه پژوهشگران جوان، ماهشهر، ای

چکیده:

در فرآیند جوشش، ضریب انتقال حرارت و فرکانس حبابها و تراکم چشمههای مولد حباب در واحد سطح انتقال حرارت تابعی از اندازه قطر حبابها میباشند از اینرو در این تحقیق مقدار قطر جدایش حبابها در جوشش استخری آب خالص بر روی گرمکن استوانهای افقی از جنس استنلس استیل۳۰۴A در گستره وسیعی از شار حرارتی و در فشار یک اتمسفر بطور تجربی اندازهگیری شد. نتایج تجربی با مقادیر محاسبه شده توسط روابط موجود مقایسه و خطای آنها تعیین گردید. نتایج نشان میدهد که مدل Jamialahmadi et al در پیش بینی قطر جدایش حبابها دارای حداقل خطا نسبت به سایر مدلهاست