سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالناصر مسعودی – واحد تحقیق و توسعه شرکت سهامی عام کف کیلومتر ۱۷ جاده قدیم کرج ایستگاه دا
آرمن شامیریان –
نغمه هادی نژاد هرندی –
ندا صدیق –

چکیده:

دراین بررسی ابتدا قدرت کف کنندگی ترکنندگی و منحنی نمک سورفکتانت های مختلف متداول در بازار ایران به تنهایی و بصورت ترکیب چند سورفکتانت با یکدیگر مورد آزمایش قرارگرفت سپس قدرت پاک کنندگی برخی از آنها بهتنهایی و در حالت ترکیب دو تایی نیز بررسی شد هدف از این کار تعیین بهترین شرایط از نظر کف کنندگی پاک کنندگی و اجتناب از مصرف اضافی سورفکتانت ها و در نتیجه به حداقل رساندن اثرات منفی آنها می باشد که این امر از نظر اقتصادی نیز حائز اهمیت می باشد دراینجا از نظر کف کنندگی بهترتیب سورفکتانت های دی سدیم لورت سولفوسوکسینات، آمونیوم لورت -۲ سولفات و سدیم لوریم -۲ سولفات بهترین بودند.