سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید حسامی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دانیال قلی نژاد ازمیری – دانشجوی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
فرشیدرضا حقیقی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

داده کاوی فرآیند تجزیه و تحلیل داده ها و تبدیل آن به اطلاعات مفید است. در این فرآیند از ابزارهای متفاوتی استفاده می شود. نرم افزارهای داده کاوی یکی از این ابزارها برای تجزیه و تحلیل داده ها می باشند. این نرم افزار ها به کاربر اجازه می دهد تا از ابعاد مختلف به تجزیه و تحلیل داده ها، دسته بندی آنها و خلاصه آنها به روابط شناخته شده بپردازد. در حوزه حمل و نقل که همواره با حجم انبوهی از داده ها مواجه می باشد، پردازش داده ها و داده کاوی اهمیت شایانی دارد. در این مقاله ضمن بررسی پیش بینی حجم ترافیک برون شهری، به بررسی یکی از نرم افزار های داده کاوی بنام وکا پرداخته می شود. در داده کاوی از تکنیک و قدرت شبکه عصبی جهت مدلسازی و پیش بینی حجم ترافیک برون شهری محور ساری- قائم شهر استفاده شده است و سپس صحت مدل استفاده شده در محور بابل – قائمشهر اعتبارسنجی شده است. در مدل پیش بینی از مجموعه متغیرهای اقتصادی- اجتماعی مبدا و مقصد در سالهای ۸۵ و ۸۶ و ۸۷ استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق، قدرت بالای شبکه های عصبی که یکی از ابزارهای نرم افزار وکا می باشد را در پیش بینی های ترافیکی نشان می دهد