سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سونا حاتمی بهمن بیگلو – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زه کشی دانشگاه شهرکرد
محمد صدیقی – مدیر عامل کانون تشکل های خصوصی استان چهارمحال و بختیاری
حسین صمدی بروجنی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکر

چکیده:

رودخانه سبز کوه یک رودخانه دائمی است که در استان چهارمحال و بختیاری در شهرستانهای کیار و ار دل در جهت جنوب شرقی به سمت شمال غربی بوده و به طول تقریبی ۵۸ کیلومتر در منطقه دوپلان به رودخانه کارون وارد می شود. در مجاورت این رودخانه علاوه بر فعالیتهای کشاورزی ، مجتمع های آبزی پروری قابل توجهی تاسیس شده و در حال بهره برداری هستند که پساب خود را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به رودخانه سبز کوه تخلیه می نمایند. طول رودخانه ای ۱۸ کیلومتر در انتهای رودخانه انتخاب شد و ایستگاههای پل دهنو، ورودی رودارود (پیش از ورود آب رودخانه به کارگاه پرورش ماهی صالحی)، خروجی رودارود (پس از خروج آب کارگاه پرورش ماهی صالحی به رودخانه) و دوپلان برای اندازه گیری پارامترهای کیفی انتخاب گردید. کارگاه پرورش ماهی صالحی آخرین کارگاه پرورش ماهی بر روی رودخانه سبزکوه است و تجمع کارگاههای پرورش ماهی احداث شده بر روی رودخانه در بالادست رودخانه و پیش از ایستگاه پل دهنو است. در این مقاله با استفاده از مدل کالیبره شده، محل خودپالایی برای پارامترهای نیتریت، فسفات و آمونیوم و همچنین سناریوهای مختلف آلودگی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.با توجه به نتایج به دست آمده نیتریت و آمونیوم به طور متوسط در فاصله ۳/۹۲ و ۴/۱۸ کیلومتری از خروجی رودارود خودپالایی می شوند ولی فسفات با توجه به آلودگیهای غیرنقطه ای در مسیر خودپالایی نمی شود. سناریوهای مختلف آلودگی با افزایش ۱۰٫۲۵ و ۵۰درصدی آلودگی برای هر یک از پارامترها در ماه مهر توسط مدل کالیبره شده بررسی گردید و نتایج نشان داد که رودخانه سبزکوه در هر سه حالت قادر است خودپالایی را برای نیتریت و آمونیوم انجام دهد و روند تغیرات فسفات با روند تغییرات نیتریت و آمونیوم مغایرت داشت.