سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سونا حاتمی بهمن بیگلو – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهرکرد
حسین صمدی بروجنی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه آب دانشگاه شهرکرد
محمد صدیقی – کارشناس کشاورزی
پویان حاتمی بهمن بیگلو – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

رودخانه ها و آبهای سطحی از دیرباز مورد توجه و بهره برداری اقشار مختلف بوده و نقش تعیین کننده ای را در زندگی آنان داشته اند بخشهای مختلف کشاورزی صنعتی شیلات و غیره همواره از منابع آبی بویژه رودخانه ها و آبهای جاری سود برده اند یکی از جنبه های کاربردی مهم آبهای جاری و رودخانه ها که بواسطه نیاز فزاینده بشر به منابع پروتئینی رشد و توسعه چشمگیری داشته است صنعت آبزی پروری است از انجا که ماهیان سردابی به آب ورودی با کیفیت بالا نیازمند است توجه به مسائل کیفیتی آب تعیین ظرفیت رودخانه ها و اثرات زیست محیطی فعالیت کارگاهها با توجه به توان تصفیه طبیعی و رعایت اصول توسعه پایدار یک امر حساس و موردتوجه عموم مدیران و برنامه ریزان می باشد.