سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۳۵

نویسنده(ها):

حجت الله جوانی –
زهرا اکبری –
طیبه صادقی –

چکیده:

انسان هندویی با تلفیق عناصر طبیعت و خویشکاری خدایان به سمتی پیش می رود که طبیعت و تک تک عناصر طبیعی وجهه ای ازقداست را با خود همراه م یکند و حضور آموزه های وحدت وجودی دربطن اندیشه هندویی خود دلیل دیگری برتقویت این مفهوم تلقی می شود نوشتارحاضر درآمدی است بربازشناسی تقدس طبیعت درمتون مقدس هندویی به روش پدیدارشناسانه با بازتعریفی از قداست درطبیعت با نظر به مفهوم خانواده گسترده ی مادرزمین و وحدت وجود که هریک تقویت کننده ارتباط تمامی موجودات با امری متعالی است و از میان اصولی ترین اموزه های شریعت هندویی همچون تناسخ و اهیمساراهکارهایی را برای تصدیق اهمیت حفظ طبیعت در بستر اندیشه ی هندویی ارایه نمودیم