سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

بهروز اسکندرپور –
مهناز محمدزاده – عضو هیئت علمی گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه پیام نور مشگین شهر

چکیده:

با توجه به سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کشور سطح اشتغال صادرات غیرنفتی و رسالتی که این بخش درتامین امنیت غذاییت امین منابع لازم برای صنایع بهبود سطح زندگی روستائیان و درکل فراهم آوردن زمینه ثبات سیاسی و اقتصادی کشور بردوش دارد هرگونه بهبود عملکرد دراین بخش تاثیری فراگیر فزاینده و ملی خواهد داشت این اهمیت به گونه ای است که دولت ها سعی دارند با توسل به سیاستهای مختلف به طریقی از فعالیت های کشاورزی حمایت منطقی و قابل قبولی به عمل آورند اگرچه این حمایت ممکن است دراشکال مختلف ظهور نماید اما به عنوان یک نتیجه کلی می توان گفت که بکارگیری سیاستهای حمایتی و یا به عبارتی پرهیز از آزادسازی بازارهای محصولات کشاورزی منجر به ایجاد شکاف و عدم برقراری ارتباط میان تغییرات قیمتهای داخلی و جهانی محصولات خواهد داشت به بیان دیگر انتظار می رود در شرایط عدم دخالت حمایت دولت ها میان نوسانات داخلی و جهانی قیمت محصولات نوعی ارتباط و همگرایی وجود داشته باشد طبیعتا بسته به نوع و درجه اهمیت محصولات ارتباط فوق از درجه قوت متفاوتی برخوردار خواهد بود بنابراین با بررسی این که آیا اساسا شکافی میان روند تغییرات قیمتهای داخلی و جهانی محصولات کشاورزی وجود دارد و یا اینکه قیمتهای داخلی دقیقا از نوسانات قیمتهای جهانی تبعیت می نماید می توان به طریقی عملکرد سیاستهای حمایتی دولت را مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد