سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم مرادیان – کارشناس ارشد آبیاری وزهکشی
حسین افضلی مهر – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر حیدرپور – استاددانشگاه صنعتی اصفهان
امین غریب زاده – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی

چکیده:

بهینه سازی رودخانه نیاز به یک فهم دقیق از الگوی جریان ازنقطه نظر مورفودینامیک دارد باتوجه به اینکه اطلاعات کمی درزمینه کاربرد قانون دیوار ت حت نسبت ظرافیت کوچک وجود دارد مطالعه و ارایه مفاهیم هیدرودینامیکی دررابطه با ساماندهی رودخانه ها ضروری به نظر می رسد دراین تحقیق کاربرد قانون لگاریتمی تحت جریان یکنواخت دربسترشنی برای نسبت ظرافت کمتر از۱/۵ مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که توزیع سرعت تحت جریان یکنواخت برای بسترشنی درناحیه داخلی لایه مرزی ازقانون لگاریتمی تبعیت میکند کاربرد این قانون امکان تخمین بهتر سرعتبرشی و همچنین براورد بهتر مقاومت جریان را دربسترشنی فراهم می آورد.