سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم مرادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
حسین افضلی مهر – دانشیاران دانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر حیدرپور –

چکیده:

گیاهان آبزی دررودخانه ها بعنوان یک عامل مقاومت جریان وجود دارند و غالبا خطرات سیل را کاهش میدهند گیاهان روی دیواره کانالهای طبیعی بعنوان یک عامل مهم روی ساختار جریان تاثیر می گذارند اطلاعات کمی در زمینه کاربرد قانون دیورا تحت جریان غیریکنواخت کند شونده و از جمله نسبت ظرافت کوچک وجود دارد دراین تحقیق کاربرد قانون لگاریتمی تحت جریان غیریکنواخت کندشونده دربستر شنی برای نسبت ظرافت کمتر از ۱/۵ و پوشش گیاهی دردیواره مورد بررسی قرارمیگیرد نتایج نشان داد که توزیع سرعت تحت جریان کندشونده برای بستر شنی درناحیه داخلی لایه مرزی از قانون لگاریتمی تبعیت می کند و درناحیه خارجی از آن منحرف می شود کاربرد این قانون امکان تخمین بهتر سرعت برشی و همچنین براورد بهتر مقاومت جریان را دربستر شنی با پوشش گیاهی فراهم می آورد.