سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی محمدی مهر – استادیار گروه مهندسی مکانیک،دانشکده مهندسی،دانشگاه کاشان
سید مرتضی ذبیحی حسینی راوندی – دانشجوی مهندسی مکانیک،دانشکده مهندسی،دانشگاه کاشان
وحید طحانی – دانشجوی مهندسی مکانیک،دانشکده مهندسی،دانشگاه کاشان

چکیده:

پروسه آهنگری گرم یکی ازفرایندهای شکل دهی فلزات بوده که از آن برای تولید قطعات با شکل هندسی نامنظم و پیچیده استفاده می شود همچنین تولید قطعات با این روش ازنظر اقتصادی توجیه پذیر بوده ومیتوان بصورت انبوه تولید کرد تهیه و ساخت قالبهای آهنگری بیشترین هزینه را دارد از میان روشهای مختلف جهت شبیه سازی فرایندهاه شبیه سازی به روش المان محدود FEM جایگاه ویژه ای درساخت و تولید به خود اختصاص داده است درروشهای سنتی طراحی قالب آهنگری روابط تجربی و کارهای انجام گرفته درگذشته مبنای طراحی بوده و برای حصول یک قالب قابل قبول و ابعاد و شکل مناسب بیلت اولیه معمولا چندین مرحله سعی و خطا لازم می باشد دراین مراحل تجربه های قبلی طراح و سازنده کمک مهمی جهت کاهش ازمایشات می کند شبیه سازی های کامپیوتری درمرحله طراحی می تواننددرجهت مشاهده رفتار جریان مواد مشاهده عیوب احتمالی و بهینه سازی طرح به کارگرفته شوند . دراین مقاله به شبیه سازی فرایند آهنگری گرم و اثرات حرارتی روی قالب های پیش فرم نیروی مورد نیاز برای آهنگری پلیسه های زائد کیفیت قطعه و تنشها درقطعه نهایی با استفاده از نرم افزار اجزا محدود اباکوس پرداخته می شود.