سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته عمران راه وترابری

چکیده:

زیر ساختها طیف بسیار وسیعی از مواد مختلف را در بر میگیرد.این مقاله برساختارهای مربوط به عمران وبه طور مشخص آسفالت وبتن متمرکز میشود.علم موادخود ترمیم شونده که اخیرا ظهور پیدا کرده است راه حل هایی را برای حل مشکلات ارائه می دهد. دراین مقاله خلاصه ای از پیشرفت های جدیدی که در تحقیق بر روی خود ترمیم شوندگی ترکها در بتن و آسفالت وموادی با پایه سیمان در دانشگاه دلف(هلند) انجام گرفته ارائه می شود.در دانشگاه دلف پروژه های متنوعی برای بررسی مکانیزیم خود ترمیم شوندگی در حال اجرا است. اولین پروژه ای که بحث میشود بتن باکتریال است که در آن باکتریها با بتن مخلوط می شوندکه این کار میتواند باعث تسریع در آهکی شدن یک ترک بشود واین کار ساختارهای بتنی را ضد آب می کندوطول عمر آنهاراافزایش می دهد.در پروژه دوم موادسیمانی تقویت شده با الیاف پیوندی بررسی میشوند که می توانند به طور مکانیکی ترکها ئی را که ایجاد می شوند ترمیم کنند. و آخرین پروژه ای که دراین مقاله شرح داده می شود راجع به از هم جداکردن الیاف بتن آسفالت متخلخل است و اینکه چگونه این آسیب را بااستفاده از این الیاف فولادی ترمیم کنیم نتایج تمام بررسی ها در همه پروژه ها بیانگر این است که خود ترمیمی یک اعجاز نیست بلکه مواد بسیاری می توانند برای عملی کردن این ایده طراحی شود.