سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سادات هاشمی نسب – مدرس دانشگاه فنی دختران اصفهان و دانشجوی دکتری آب و هواشناسی دانشگاه اصفهان
نازنین هاشمی – دانشجوی معماری دانشگاه فنی دختران اصفهان
فریبا طوقی – دانشجوی معماری دانشگاه فنی دختران اصفهان
نگار کبائریان – دانشجوی معماری دانشگاه فنی دختران اصفهان

چکیده:

صنعت جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ی ساختار زیربنایی می دانند. صنعت گردشگری امروزه به قدری در توسعهی اقتصادی، اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آنان را صادرات نامرئی نام نهادند.کشور ایران از نظر منابع طبیعی جزو ۱۰ کشور برتر دنیا می باشد که می تواند از اثرات حاصل از گردشگری در کاهش مشکلات بیکاری و درآمد اقتصادی بهره مند شود اما با توجه به آمارهای موجود، ایران از این فرصت بهره ی کافی نبرده است .یکی از این منابع که می تواند بسیاری از تهدیدها را به فرصت تبدیل کند منابع موجود گردشگری در محیط روستاها می باشد در مجموع در گردشگری روستایی، باید از فراغت به عنوان یک روش برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی استفاده کرد. اساسا تنوع در زمینه های طبیعی و انسانی از عوامل موثر در توسعه ی گردشگری در هر منطقه یا کشور محسوب می شود. پژوهش حاضر نیز به بررسی کارکردهای گردشگری در راستای ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت در روستا بدین منظورروش پژوهش توصیفی تحلیلی میدانی میباشد.در این زمینه با مراجعهی حضوری به این روستا به بررسی نقاط قوت و ضعف به منظور توسعه ی گردشگری براساس یافته ها مشخص شد که این روستا از نظر همجواری با رودخانه زاینده رود و طبیعت زیبا،دارا بودن باغ های زیاد و زمینهای کشاورزی دارای نقاط قوت می باشد و بدلیل نقاط جمعیت کم و پراکنده،آستانه جمعیتی لازم و عدم برخورداری از بسیاری از امکانات وخدمات؛ باعث محرومیت آن در برخی از زمینه ها از جمله خدماتی، تجاری، اداری، بانکی و…شده است و این موارد برخی از نقاط ضعف این روستا می باشد.